30,31,345,367.553894

30,31,345,367.553894

De 2 halse, en bøjet og en lige. Begge M1 som stemmer optimalt